Privacyverklaring

Atikel 1

ISN Business Services CV (hierna te noemen ISN) stelt ten behoeve van haar klanten informatierapporten op met betrekking tot bezittingen, liquiditeiten, bankrelaties en betalingservaringen van en met natuurlijke en rechtspersonen waarmee haar klanten het aangaan van een commerciele relatie overwegen. Zij verwerkt daarbij persoonsgegevens als onderdeel van deze activiteiten. Persoonsgegevens zijn data die kunnen worden herleid tot een persoon. De regels voor de bescherming van persoonsgegevens is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 2

Persoonsgegevens waarover ISN beschikt of in de toekomst ter beschikking krijgt worden verkregen uit openbare bronnen, van klanten van ISN, van commerciele ondernemingen waarmee ISN commerciele betrekkingen onderhoudt en van personeel.

Artikel 3

De persoonsgegevens waarover ISN beschikt of in de toekomst ter beschikking krijgt zullen door ISN uitsluitend worden gebruikt voor de in artikel 1 genoemde activiteiten van ISN. Persoonsgegevens worden voor andere doeleinden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Artikel 4

ISN draagt zorg voor een adequate beveiliging van de bij haar aanwezige persoonsgegevens. ISN bewaart de gegevens zolang die nodig zijn voor de in artikel 1 genoemde activiteiten.

Rotterdam, 24 mei 2018