Global Services

BETROUWBAAR EN UNIFORM

Met het wegvallen van een groot deel van de Europese landsgrenzen is voor elke ondernemer een enorm marktpotentieel ontsloten. Wellicht doen winstgevende vooruitzichten u besluiten tot het aangaan van relaties met bedrijven in andere Europese landen. Vergeet alleen niet dat nieuwe relaties, zeker buiten uw eigen land, nieuwe risico's met zich meebrengen!

Om te beginnen zijn zaken als kredietwaardigheid, moraliteit en bedrijfssituatie voor uw beeldvorming van essentieel belang. Daarbij krijgt u te maken met wetgeving en betalingsgebruiken die - ondanks de Europese eenwording - nog altijd van land tot land kunnen verschillen. Als partner in BIGNet (Business Information Group) kan ISN u alle gewenste zakelijke informatie leveren. Hierbij vormen betrouwbare gegevens en een uniforme rapportage het uitgangspunt.

BIGNet EN MEER

Vooraanstaande leveranciers van bedrijfsinformatie in Europa hebben hun krachten gebundeld in BIGNet. ISN is de Nederlandse partner van de BIGNet organisatie die beschikt over een database met de gegevens van 7,5 miljoen bedrijven uit Duitsland, Engeland, Ierland, Belgie, Noorwegen, Finland, Zweden, Denemarken, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Italie, Spanje, Portugal, Hongarije en Bulgarije. Voor informatie over bedrijven die buiten de actieradius van BIGNet vallen onderhoudt ISN regelmatig contacten met een kring van internationale informatieverschaffers.

Bent u geinteresseerd in ISN Global Services? Neem dan contact op via 010-4145511 of info@isnl.nl